معرفی

صفحه اصلی > معرفی

مقدمه:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرهنگ سازی شیعی در کشور بر خود فرض دانسته تا فرهنگ دینی را در تمامی شئون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری تدوین و تنظیم نماید. یکی از این ابعاد فرهنگ تمدن شیعی وجه هنری آن است که لازم است به خصوص در این کشاکش تهاجم و نفوذ فرهنگی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
 
اهداف:

- شناسایی استعدادهای برتر از میان طلاب دررشته­­­های داستان ن­ویسی و خاطره­نویسی تبلیغی.
- تشویق و حمایت از نخبگان حوزوی در زمینه داستان­نویسی و خاطره­­ نویسی.
- ترغیب طلاب به نگارش و ثبت وقایع تبلیغ
- فرهنگسازی دینی برپایه آثار مکتوب در قالب داستان و خاطره 

- جهت دهیبه فعالیت­های مکتوب طلاب و تاکید براهمیت موضوعات این جشنواره براساس بیانات مقام معظم رهبری در جمع حوزویان ، مبنی بربه کارگیری از ابزار هنر در تبلیغ دین  به­ویژه در قالب­های داستانی .
- پرورش و ارتقاء آثار راه یافته به مراحل نهایی در پرتو برگزاری نشست­ها ی تخصصی  و کلاس­های آموزشی ، بعد از پایان جشنواره .
- تبیین ابعاد سبک زندگی دینی و طلبگی و ثبت زیست دینی در قالب­های جذاّب داستانی .
- فراهم ­سازی زمینه انتقال تجارب تبلیغی به نسل ­های بعد.